برگه تعهد نظارت

این شرکت در ارائه کلیه خدمات نظارتی در زمینه های معماری ، محاسبات ، مکانیک و برق فعالیت داشته و طبق تعرفه نظام مهندسی و گاهاً برای کارهای بزرگ با تخفیف تعرفه فعالیت می کند.

جهت استعلام بهای برگه ها با دفتر تماس حاصل فرمائید .

دانلود برگه تعهد نظارت

1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران