برگه های تعهد طراحی

هولدینگ نظام تهران با بیش از یک میلیون متر مربع سهمیه آمادگی همکاری در زمینه برگه معماری ، محاسبات ، مکانیک و برق با همکارهای گرامی و همچنین با سازندگان و مالکان گرامی با بهترین و نازلترین قیمت را دارد .

جهت استعلام بهای برگه ها با دفتر تماس حاصل فرمائید .

برگه تعهد معماری          برگه تعهد محاسبات          برگه تعهد مکانیک          برگه تعهد برق

1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران