آزمایش مکانیک خاک و تست جوش و بتن بخش ژئوتکنيک

khak

بخش ژئوتکنيک
در اين قسمت پس از ارجاع پروژه به مركز و انجام بررسيهاي اوليه، جهت مطالعه ساختگاه و تهيه گزارش ژئوتكنيك، عمليات ميداني توسط بخش حفاري و تحت نظارت كارشناسان خبره انجام و نتايج به همراه نمونه‌هاي آزمايشگاهي به بخش مكانيك خاك منتقل تا بر روي نمونه‌ها آزمايشات لازم صورت گيرد.
نتايج آزمايشات، مشاهدات و تحقيقات محلي توسط كارشناسان خبره بصورت گزارش ژئوتكنيك شامل نتايج، محاسبات، تعيين ظرفيت باربري و در صورت نياز راه حلهاي مناسب ارائه مي‌گردد.
درصورت لزوم مطالعه لرزه‌خيزي يا زمين شناسي مهندسي در اين مركز انجام مي‌گردد.
بخش حفاري
هدف اصلي بخش حفاري، شناسايي لايه‌هاي تحت الارضي و اخذ نمونه‌هاي دست خورده و دست نخورده به منظور تعيين فاكتورهاي مقاومتي خاك مي‌باشد.
روشهاي شناسايي شامل موارد زير است :
شناسايي سطحي، از جمله مطالعه محل پروژه، مسير قنوات، شناسايي تأسيسات زير زميني و تهيه عكس.
شناسايي تحت الارضي بمنظور شناسايي دقيق لايه‌ها و انجام آزمايشات صحرايي لازم و اخذ نمونه جهت انجام تستهاي آزمايشگاهي .
اين شناسايي‌ها به دو طريق انجام مي‌گیرد:
حفاري دستي
حفاري ماشيني كه امكان حفاري تا عمق زياد خصوصاً در زير سطح آب را فراهم مي‌سازد.
وسايل و تجهيزات بخش حفاري :
راد / انواع نمونه گير مانند شلبي و سينگل / كربارل و كركاتر / تجهيزات SPT / جك و تجهيزات بارگذاري / كيسينگ / انواع مته‌هاي حفاري / تجهيزات مورد نياز جهت تست دانسيته / ماشين آلات حفاري و لوازم مورد نياز جهت حمل و نقل
بخش مکانيک خاک
نمونه‌هاي ارسالي از عمليات حفاري به آزمايشگاه منتقل شده و در اين بخش آزمايشات لازم بر روي آن انجام مي‌گردد.
آزمايشگاه مكانيك خاك اين مركز با برخورداري از پرسنل مجرب و مجهز به طيف گسترده‌اي از دستگاهها و وسايل آزمايشگاهي، با استفاده از روشهاي استاندارد سعي نموده آزمايشات را با دقت زياد انجام دهد. بديهي است ارائه پارامترهاي مكانيك خاك كه در تهيه گزارش‌هاي ژئوتكنيك مورد نياز مي‌باشد نيازمند چنين دقتي است.
لازم بذكر است آزمايشات انجام شده در اين بخش در رايانه ثبت و توسط برنامه نرم افزاري پيشرفته، نتايج تنظيم و گرافهاي مربوطه تهيه مي‌گردد
وسايل و تجهيزات بخش مکانيک خاک/ دستگاههاي سه محوري/ دستگاههاي تحكيم / PH سنج / برش مستقيم 30*30 جهت خاكهاي درشت دانه / برش مستقيم جهت خاكهاي ريزدانه/ دستگاههاي تك محوري / نفوذ پذيري متغير / نفوذ پذيري ثابت / پمپ خلاء / پمپ باد / تجهيزات دانه بندي شامل الك، شيكر، هيرومتري و كاساگرانده / جك نمونه گير شلبي (بزرگ و كوچك)
بخش بتن
همانطور كه مي‌دانيم در ساخت سازه‌هاي بتني عوامل محيطي همچون عوامل فيزيكي مانند يخ زدن و آب شدن و عوامل شيميايي مانند كلرها و سولفاتها و نيز عوامل مكانيكي مانند سايش و فرسايش از يك سو و عوامل داخلي مانند تغييرات حجمي، واكنش سنگدانه‌ها، وجود مواد مضر و خارج از استاندارد و نيز نفوذ پذيري بتن در كنترل كيفيت مؤثر بوده و مي‌بايست بدقت مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.
در اين مركز آزمايشات مختلف بر روي مواد تشكيل دهنده بتن بر اساس استانداردهاي متداول جهاني انجام مي‌گردد، از جمله :
1ـ آزمايشات سيمان
2ـ آزمايشات مربوط به آب مصرفي
3ـ آزمايشات لازم بر روي مصالح سنگي
4ـ آزمايشات لازم بر روي بتن تازه
تهيه طرح اختلاط جهت پروژه‌هاي عمراني، تست آجرهاي بتني كف (خشكه چيني)، آزمايش بارگذاري بر روي سقف بتني و تستهاي لازم بر روي ميلگرد مصرفي در بتن، نئوپرنها از جمله خدمات بخش بتن محسوب مي‌شود.
وسايل و تجهيزات بخش بتن:
جك تعيين مقاومت فشاري بتن / جك تعيين مقاومت خمشي سيمان / جك تعيين مقاومت فشاري سيمان / جك تعيين مقاومت فشاري مغزه / جك تعيين مقاومت خمشي كفپوش و موزاييك / دستگاه تعيين ضريب تراكم بتن / دستگاه همزن سيمان / دستگاه ويبراتور ساخت نمونه سيمان / دستگاه اندازه گيري هواي بتن تازه / دستگاه اندازه گيري ارزش ماسه اي / دستگاه كرگيري برقي و بنزيني / دستگاه برش كر و كفپوش / دستگاه كپينگ مغزه / دستگاه اسلمپ / دستگاه كوارتر بزرگ و كوچك / الكهاي دانه بندي و شيكر مخصوص / لوازم مخصوص جهت تعيين وزن مخصوص سيمان و ماسه

1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران