ارائه برگه های تعهد طراحی، نظارت، مجری، تعویض ناظر و استحکام بنا

smalllogo-ntehran

این شرکت در ارائه کلیه خدمات نظارتی و استحکام بنا و حتی تعویض ناظر فعالیت داشته و طبق تعرفه نظام مهندسی و گاها برای کارهای بزرگ با تخفیف تعرفه در این زمینه فعالیت می کند .

کلیه برگه های تعهد که برای جواز به آن نیاز خواهید داشت در اینجا برای دانلود آماده می باشد .

این برگه ها باید در دفاتر اسناد رسمی گواهی امضاء شوند که هم مالک و هم صاحب شرکت ذیربط بایستی آن را امضاء نمایند .

1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران