طراحي معماري و محاسبات بهينه و تاسيسات با تامين حداکثر پارکينگ

memari

اين گروه با تيمي مجرب از فارغ التحصيلان رشته هاي معماري و عمران و تاسيسات با دارا بودن پايه يک در رشته هاي مذکور قادر است طراحي معماري ومحاسبات سازه اي و تاسيساتي ساختمان شما را به نحو احسن به انجام برساند.
در فاز معماري ، طراحي زيبا و استفاده بهينه از فضاها و تامين حداكثر پاركينگ در فاز سازه ، طراحي محاسبات بهينه از نظر اقتصادي(در مقدار اهن الات و بتن مصرفي) به نتايج قابل قبولي رسيده ايم كه قابل دفاع در كليه كنترل ها مضاعف چه در شهرداري و چه در رقابت با دفاتر همكار ميباشد. كار با ما را حداقل يكبار تجربه كنيد.

1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران