شرکتها

شرکتها

هولدینگ مهندسین مشاور نظام تهران از سال 1385 فعالیت خود را در زمینه خدمات مهندسی نظام مهندسی در قالب شرکت آروین طرح پارسه ( گرایش طراحی و نظارت ) آغاز نمود و رفته رفته با تأسیس شرکت های بعدی گام های محکمتری در زمینه طراحی، نظارت و اجرا گذاشته و در حال حاضر با پنج شرکت (3 شرکت مجری و 2 شرکت طراحی و نظارت) و با بیش از 200 مهندس در تمامی رشته ها و پایه ها فعالیت خود را در زمینه نظام مهندسی تکمیل نموده و در تمامی مراحل ( جواز ، ساخت ، اجرا ، نظارت و….) فعالیت داشته است.

شرکت مهندسین مشاور حقوقی

شرکت مهندسین مشاور حقوقی

شرکت مجری حقوقی

شرکت مجری حقوقی

شرکت مجری حقوقی

شرکت مجری حقوقی

شرکت مجری حقوقی

1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران