شرکت تراشه سازه سد

slg4

شرکت تراشه سازه سد

شرکت تراشه سازه سد در تاریخ 80/9/5 تاسیس گردید و در تاریخ 97/9/18 موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار حقوقی پایه یک در شاخه اجرا در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گردید و ازتاریخ مذکور تا کنون مشغول به ارائه خدمات مهندسی طبق پروانه می باشد. این شرکت تا به امروز بالغ بر 120000 متر مربع خدمات مهندسی ارائه داده است.


مشاهده پروانه اشتغال به کار

1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران