شرکت سازه تیوا تابناک

slg7

شرکت سازه تیوا تابناک

شرکت سازه تیوا تابناک در تاریخ 1398/05/26 تاسیس گردید و در تاریخ 1399/06/05 موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار حقوقی پایه سه در شاخه اجرا در نظام مهندسی ساختمان استان تهران گردید و ازتاریخ مذکور تا کنون مشغول به ارائه خدمات مهندسی طبق پروانه می باشد و تا به امروز بالغ بر 10000 متر مربع خدمات مهندسی ارائه داده است.


مشاهده پروانه اشتغال به کار

1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران