شرکت سازه ثمین آکام

slg6

شرکت سازه ثمین آکام

شرکت سازه ثمین آکام در تاریخ 1398/03/05 تاسیس گردید و در تاریخ 1398/11/20 موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار حقوقی پایه یک در شاخه اجرا در انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران گردید و ازتاریخ مذکور تا کنون مشغول به ارائه خدمات مهندسی طبق پروانه می باشد و تا به امروز بالغ بر 30000 متر مربع خدمات مهندسی ارائه داده است.


مشاهده پروانه اشتغال به کار

1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران