شرکت سازه پایدار فاطر

slg3

شرکت سازه پایدار فاطر

شرکت سازه پایدار فاطر در تاریخ 92/12/27 تاسیس گردید و در تاریخ 94/4/29 موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار حقوقی پایه یک در شاخه نظارت در گرایشهای سازه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و معماری در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گردید و ازتاریخ مذکور تا کنون مشغول به ارائه خدمات مهندسی طبق پروانه می باشد.


مشاهده پروانه اشتغال به کار

1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران