شرکت عمران وریستاد

slg2

شرکت عمران وریستاد

شرکت عمران وریستاد در تاریخ 92/11/27 تاسیس گردید و در تاریخ 93/11/16 موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار حقوقی پایه یک در شاخه اجرا در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گردید و ازتاریخ مذکور تا کنون مشغول به ارائه خدمات مهندسی طبق پروانه می باشد و تا به امروز بالغ بر 1500000 متر مربع خدمات مهندسی ارائه داده است.


مشاهده پروانه اشتغال به کار

1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران