شرکت مهندسی آروین طرح پارسه

slg1

شرکت مهندسی آروین طرح پارسه

شرکت مهندسی آروین طرح پارسه در تاریخ 85/9/7 تاسیس گردید و در تاریخ 92/10/24 موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار حقوقی پایه یک در شاخه ظراحی و نظارت در گرایشهای سازه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و معماری در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گردید و ازتاریخ مذکور تا کنون مشغول به ارائه خدمات مهندسی طبق پروانه می باشد.

این شرکت مفتخر است تا به امروز بالغ بر 1500000 متر مربع خدمات مهندسی ارائه داده است.


مشاهده پروانه اشتغال به کار

1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران