شرکت پدیده پایور پروشات

slg5

شرکت پدیده پایور پروشات

شرکت پدیده پایور پروشات در تاریخ 93/1/20 تاسیس گردید و در تاریخ 94/12/5 موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار حقوقی پایه یک در شاخه اجرا در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گردید و ازتاریخ مذکور تا کنون مشغول به ارائه خدمات مهندسی طبق پروانه می باشد و تا به امروز بالغ بر 16000 متر مربع خدمات مهندسی ارائه داده است.


مشاهده پروانه اشتغال به کار

1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران