فاز دو معماری

نقشه های  فاز یک معماری  ساختمان فاقد دقت و اطلاعات لازم برای اجرای ساختمان است . برای مثال ، در آن نوع فونداسیون ها ، ابعاد ستون ها ، مسیر لوله ها ، جنس دیوارها ، مصالح کف سازی ، جنس و جزئیات درها و پنجره ها ، محل استقرار لامپ ها و … مشخص نیستند . به همین دلیل ، برای اجرای   هر ساختمان با استفاده از نقشه های فاز یک ، نقشه های اجرایی ( فاز دو ) آن را تهیه می کنند .    نقشه های فاز دو ساختمان شامل موارد زیر است :

**نقشه های فاز دو معماری :  که از سوی مهندس معمار تهیه می شود و شامل مشخصات مصالح و جزئیات اجرایی قسمت های مختلف ساختمان است .

**نقشه های فاز دو سازه : که از سوی مهندس محاسب تهیه می شود ومشخصات فونداسیون ها، ستون ها ، تیرها و پوشش سقف ها را معرفی می کند .

**نقشه های تأسیسات مکانیکی : که از سوی مهندس مکانیک تهیه می شود و سیستم آب رسانی ، دفع فاضلاب ، نحوه ی گرمایش  و سرمایش را معرفی می کند .

**نقشه های تأسیسات الکتریکی : که از سوی مهندس برق تهیه می شود و مشخصات سیستم روشنایی ، کلید و پریز و تلفن ساختمان را معرفی می کند .

** مجموعه ی نقشه های فوق ، زیر نظر مهندس معمار کنترل و هماهنگ می شود و مجموعأ به عنوان نقشه های اجرایی ساختمان مورد برنامه ریزان و مجریان پروژه قرار می گیرد .

1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران