پروژه های آروین طرح پارسه

slg1

آروین طرح پارسه


در دست اجرا


انجام شده


همه

پروژه مجتمع مسکونی ایران مال
 • آدرس: منطقه 22 – شمال بزرگراه شهید خرازی
 • شماره پرونده شهرسازی: 220014241
 • متراژ: 934098
 • تعهد: عمران
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا
پروژه مجتمع مسکونی باغ بهشت
 • آدرس: سعادت آباد- بلوار 24 متری
 • شماره پرونده شهرسازی: 20045353
 • متراژ: 231894
 • تعهد: عمران
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا


پروژه آقای صائبی
 • آدرس: ولنجک – خیابان هفتم
 • شماره پرونده شهرسازی: 10015136
 • متراژ: 6522
 • تعهد: عمران – معماری – برق – مکانیک
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا
پروژه آقای واحد
 • آدرس: بلوار فردوس – خیابان سازمان برنامه مرکزی
 • شماره پرونده شهرسازی: 50031194
 • متراژ: 7137
 • تعهد: عمران – معماری – برق – مکانیک
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا


پروژه بیمه معلم
 • آدرس: خیابان ولیعصر – خیابان برادران شریفی
 • شماره پرونده شهرسازی: 50031194
 • متراژ: 7137
 • تعهد: برق
 • وضعیت پروژه: انجام شده
پروژه تعاونی مسکن حکیمیه
 • آدرس: حکیمیه – فاز 3 – خیابان بهشت
 • شماره پرونده شهرسازی: 40115894
 • متراژ: 2158
 • تعهد: مکانیک – برق
 • وضعیت پروژه: انجام شده
پروژه آقای جمشیدی
 • آدرس: سی متری نیرو هوایی – مسیل منوچهری
 • شماره پرونده شهرسازی: 130062102
 • متراژ: 2364
 • تعهد: معماری – مکانیک – برق
 • وضعیت پروژه: انجام شده
پروژه آقای جهانگیریان
 • آدرس: قیطریه – بلوار کاوه
 • شماره پرونده شهرسازی: 10054058
 • متراژ: 4676
 • تعهد: مکانیک – برق
 • وضعیت پروژه: انجام شده
1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران