پروژه های تراشه سازه سد

پروژه تعاونی مسکن امید
 • آدرس: میدان ساحل - بلوار جوزانی - تقاطع خ شمس و مختاری
 • شماره پرونده شهرسازی: 220013886
 • متراژ: 35000
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا
پروژه آقای کلهر
 • آدرس: خیابان فردوسی - خیابان تقوی - پلاک 23
 • شماره پرونده شهرسازی: 120029826
 • متراژ: 11900
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا
پروژه آقای عباس فرید امین
 • آدرس: خیابان مقدس اردبیلی - خیابان ثارا... - کوچه شهریار - پلاک 5
 • شماره پرونده شهرسازی: 10002452
 • متراژ: 7320
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا
پروژه آقای واحد
 • آدرس: فردوس - خیابان سازمان برنامه مرکزی - خیابان شبنم
 • شماره پرونده شهرسازی: 50031194
 • متراژ: 7137
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا
پروژه آقای گائینی
 • آدرس: سعادت آباد - میدان کاج - خیابان سرو غربی - نبش مروارید - پلاک 1
 • شماره پرونده شهرسازی: 20000277
 • متراژ: 6800
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا
پروژه آقای غفارخانی
 • آدرس: تهرانسر - بلوار لاله - خیابان قباد جنوبی - کوچه امید - پلاک 15
 • شماره پرونده شهرسازی: 210033846
 • متراژ: 4900
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا
پروژه آقای همتی
 • آدرس: کوه نور - نبش کوچه دوم - پلاک 2
 • شماره پرونده شهرسازی: 60019028
 • متراژ: 4790
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا
پروژه آقای حیدری
 • آدرس: تهرانسر - بلوار لاله - خیابان قباد جنوبی - کوچه امید - پلاک 15
 • شماره پرونده شهرسازی: 130020395
 • متراژ: 3413
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا
پروژه آقای فتاحی
 • آدرس: زعفرانیه - خیابان ولنجک - حسینخانی - کوچه اعجازی - بن بست اول - پلاک 36
 • شماره پرونده شهرسازی: 10063693
 • متراژ: 1896
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا
پروژه آقای عیسی ثمرخواه
 • آدرس: عبدل آباد - خیابان شکوفه - بعد از سهیل - ضلع شمالی میدان مادر
 • شماره پرونده شهرسازی: 190045126
 • متراژ: 17510
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا
پروژه آقای زال #1
 • آدرس: اشرفی اصفهانی - خیابان نسترن - خیابان آهنگ - جنب پلاک 1
 • شماره پرونده شهرسازی: 20107543
 • متراژ: 14102
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: به اتمام رسیده
پروژه آقای احمد حمیدی پور
 • آدرس: اشرفی اصفهانی - خیابان علی حیدری - بن بست بصیر - پلاک 2
 • شماره پرونده شهرسازی: 20110512
 • متراژ: 5625
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: به اتمام رسیده
1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران