پروژه های تراشه سازه سد

slg4

تراشه سازه سد


در دست اجرا


انجام شده


همه

پروژه تعاونی مسکن امید
 • آدرس: میدان ساحل – بلوار جوزانی – تقاطع خ شمس و مختاری
 • شماره پرونده شهرسازی: 220013886
 • متراژ: 35000
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا


پروژه آقای کلهر
 • آدرس: خیابان فردوسی – خیابان تقوی – پلاک 23
 • شماره پرونده شهرسازی: 120029826
 • متراژ: 11900
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا


پروژه آقای عباس فرید امین
 • آدرس: خیابان مقدس اردبیلی – خیابان ثارا… – کوچه شهریار – پلاک 5
 • شماره پرونده شهرسازی: 10002452
 • متراژ: 7320
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا
پروژه آقای واحد
 • آدرس: فردوس – خیابان سازمان برنامه مرکزی – خیابان شبنم
 • شماره پرونده شهرسازی: 50031194
 • متراژ: 7137
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا


پروژه آقای گائینی
 • آدرس: سعادت آباد – میدان کاج – خیابان سرو غربی – نبش مروارید – پلاک 1
 • شماره پرونده شهرسازی: 20000277
 • متراژ: 6800
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا


پروژه آقای غفارخانی
 • آدرس: تهرانسر – بلوار لاله – خیابان قباد جنوبی – کوچه امید – پلاک 15
 • شماره پرونده شهرسازی: 210033846
 • متراژ: 4900
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا
پروژه آقای همتی
 • آدرس: کوه نور – نبش کوچه دوم – پلاک 2
 • شماره پرونده شهرسازی: 60019028
 • متراژ: 4790
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا
پروژه آقای حیدری
 • آدرس: تهرانسر – بلوار لاله – خیابان قباد جنوبی – کوچه امید – پلاک 15
 • شماره پرونده شهرسازی: 130020395
 • متراژ: 3413
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا


پروژه آقای فتاحی
 • آدرس: زعفرانیه – خیابان ولنجک – حسینخانی – کوچه اعجازی – بن بست اول – پلاک 36
 • شماره پرونده شهرسازی: 10063693
 • متراژ: 1896
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا
پروژه آقای عیسی ثمرخواه
 • آدرس: عبدل آباد – خیابان شکوفه – بعد از سهیل – ضلع شمالی میدان مادر
 • شماره پرونده شهرسازی: 190045126
 • متراژ: 17510
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا


پروژه آقای زال #1
 • آدرس: اشرفی اصفهانی – خیابان نسترن – خیابان آهنگ – جنب پلاک 1
 • شماره پرونده شهرسازی: 20107543
 • متراژ: 14102
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: به اتمام رسیده
پروژه آقای احمد حمیدی پور
 • آدرس: اشرفی اصفهانی – خیابان علی حیدری – بن بست بصیر – پلاک 2
 • شماره پرونده شهرسازی: 20110512
 • متراژ: 5625
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: به اتمام رسیده


1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران