پروژه های سازه پایدار فاطر

پروژه آقای همتی
  • آدرس: خیابان مطهری - کوه نور
  • شماره پرونده شهرسازی: 60019028
  • متراژ: 4789
  • تعهد: عمران - معماری
  • وضعیت پروژه: در دست اجرا
پروژه آقای غفارخانی
  • آدرس: تهرانسر - خیابان قباد جنوبی
  • شماره پرونده شهرسازی: 2.1E+08
  • متراژ: 4900
  • تعهد: عمران - معماری
  • وضعیت پروژه: در دست اجرا
1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران