پروژه های پدیده پایور پروشات

slg5

پدیده پایور پروشات

پروژه آقای پیمان رعناپور
 • آدرس: کلاهدوز - چهارراه رستم آباد - خیابان محسنیان - بن بست بهمن - پلاک 34
 • شماره پرونده شهرسازی: 30004710
 • متراژ: 3754
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: انجام شده.
پروژه آقای سعادت نیا #1
 • آدرس: شهر ری - دولت آباد - جاده سوم - ابتدای بلوار قدس
 • شماره پرونده شهرسازی: 200060627
 • متراژ: 7496
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: انجام شده
پروژه آقای سعادت نیا #2
 • آدرس: شهر ری - دولت آباد - بلوار قدس - خیابان 56
 • شماره پرونده شهرسازی: 200042100
 • متراژ: 1712
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا
پروژه آقای منصوری
 • آدرس: مرزداران - خیابان فرشتگان - پلاک 15
 • شماره پرونده شهرسازی: 20029203
 • متراژ: 1576
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: انجام شده
1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران