پروژه های پدیده پایور پروشات

slg5

پدیده پایور پروشات


در دست اجرا


انجام شده


همه

پروژه آقای پیمان رعناپور
 • آدرس: کلاهدوز – چهارراه رستم آباد – خیابان محسنیان – بن بست بهمن – پلاک 34
 • شماره پرونده شهرسازی: 30004710
 • متراژ: 3754
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: انجام شده.
پروژه آقای سعادت نیا #1
 • آدرس: شهر ری – دولت آباد – جاده سوم – ابتدای بلوار قدس
 • شماره پرونده شهرسازی: 200060627
 • متراژ: 7496
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: انجام شده
پروژه آقای سعادت نیا #2
 • آدرس: شهر ری – دولت آباد – بلوار قدس – خیابان 56
 • شماره پرونده شهرسازی: 200042100
 • متراژ: 1712
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: در دست اجرا


پروژه آقای منصوری
 • آدرس: مرزداران – خیابان فرشتگان – پلاک 15
 • شماره پرونده شهرسازی: 20029203
 • متراژ: 1576
 • تعهد: اجرا
 • وضعیت پروژه: انجام شده
1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران