پروژه های ساخت و ساز

پروژه های ساخت و ساز

(مشارمت در ساخت، مدیریت پیمان و ...)
پروژه ژوان پارک 1
 • آدرس: ولنجک - خیابان هفدهم
 • متراژ: 14500
 • فعالیت: مشارکت در ساخت
 • وضعیت پروژه: انجام شده
پروژه میثاق
 • آدرس: سعادت آباد - کوهستان - بن بست میثاق
 • متراژ: 2500
 • فعالیت: مشارکت در ساخت
 • وضعیت پروژه: انجام شده
پروژه یوسف آباد
 • آدرس: یوسف آباد - خیابان ابن سینا - کوچه 19
 • متراژ: 1736
 • فعالیت: مشارکت در ساخت
 • وضعیت پروژه: انجام شده
1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران