فاز دو معماری

نقشه های  فاز یک معماری  ساختمان فاقد دقت و اطلاعات لازم برای اجرای ساختمان است . برای مثال ، در آن نوع فونداسیون ها ، ابعاد ستون ها ، مسیر لوله ها ، جنس دیوارها ، مصالح کف سازی ، جنس و جزئیات درها و پنجره ها ، محل استقرار لامپ ها و … مشخص […]

Read More

فاز یک معماری

پس از فاز صفر معماری و تکمیل گزینه ی نهایی و قطعی کردن طرح ساختمان نقشه های ساختمان را به طور دقیق با مقیاس ۱:۵۰ یا ۱:۱۰۰ ترسیم می کنند . به این نقشه ها که ویژگی های معماری ساختمان از جمله نحوه ی استقرار کیفیت و روابط فضاها مشخصات نماهای ساختمان را نشان می […]

Read More

فاز صفر معماری

فاز صفر معماری مرحله شناسایی و مطالعه پروژه و توجیه فنی واقتصادی واجتماعی  پروژه ، مطالعات و کسب اطلاعات در ارتباط با خواسته های پروژه و الزامات ، شرایط محیطی و قوانین و استاندارد ها گفته می شود. و ایجاد طرح کلی پروژه اولین مرحله در تهیه مطالعات پروژه های معماری مذاکره با کار فرما […]

Read More

برگه تعهد برق

این هولدینگ با داشتن چندین سال تجربه و داشتن چند شرکت حقوقی در زمینه طراحی و نظارت آماده همکاری جهت ارائه برگه تعهد برق با هر متراژی با اشخاص و شرکت های همکار و نهادهای دولتی و شخصی با نازلترین قیمت می باشد . برای اطلاع از قیمت برگه ها و چگونگی همکاری با ما […]

Read More

برگه تعهد مکانیک

این هولدینگ با داشتن چندین سال تجربه و داشتن چند شرکت حقوقی در زمینه طراحی و نظارت آماده همکاری جهت ارائه برگه تعهد مکانیک با هر متراژی با اشخاص و شرکت های همکار و نهادهای دولتی و شخصی با نازلترین قیمت می باشد . برای اطلاع از قیمت برگه ها و چگونگی همکاری با ما […]

Read More

دانلود برگه سبز تعهد محاسبات

این هولدینگ با داشتن چندین سال تجربه و داشتن چند شرکت حقوقی در زمینه طراحی و نظارت آماده همکاری جهت ارائه برگه تعهد محاسبات با هر متراژی با اشخاص و شرکت های همکار و نهادهای دولتی و شخصی با نازلترین قیمت می باشد . برای اطلاع از قیمت برگه ها و چگونگی همکاری با ما […]

Read More

برگه تعهد معماری

این هولدینگ با داشتن چندین ستال تجربه و داشتن چند شرکت حقوقی در زمینه طراحی و نظارت آماده همکاری جهت ارائه برگه تعهد معماری با هر متراژی با اشخاص و شرکت های همکار و نهادهای دولتی و شخصی با نازلترین قیمت می باشد . برای اطلاع از قیمت برگه ها و چگونگی همکاری با ما […]

Read More
1400 | گروه مهندسین مشاور حقوقی نظام تهران