جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ابوالفضل صمدی

اطلاعات پروژه

نام مالک :

ابوالفضل صمدی

وضعیت اجرا :

در حال اجرا

متراژ :

1743

تعداد طبقات :

8

شماره پرونده :

200020054

منطقه :

20

آدرس :

شهر ري- خ نفري -كوچه نفري - پلا ك 16

گـــالـری