جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

احمد عزیزی

اطلاعات پروژه

نام مالک :

احمد عزیزی

وضعیت اجرا :

در حال اجرا

متراژ :

949

تعداد طبقات :

5

شماره پرونده :

220001616

منطقه :

22

آدرس :

شهرك راه آهن- بولوار هاشم زاده- سروستان يكم- پلاك 91

گـــالـری