پروژه اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران

اطلاعات پروژه

نام مالک :

اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران

وضعیت اجرا :

اتمام پروژه

متراژ :

1739

تعداد طبقات :

شماره پرونده :

20108383

منطقه :

آدرس :

طرشت، بلوار گلاب، خیابان حسینی، موچه هشتم، پلاک 13، زنگ دوم و سوم

گـــالـری