پروژه اعظم عباسی

اطلاعات پروژه

نام مالک :

اعظم عباسی

وضعیت اجرا :

اتمام پروژه

متراژ :

2085

تعداد طبقات :

شماره پرونده :

40036813

منطقه :

آدرس :

خیابان استاد حسن بنا، خیابان امیرنیا، بن بست عدالت،، پلاک 8

گـــالـری