جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تجاری آل یاسین

اطلاعات پروژه

نام مالک :

وضعیت اجرا :

در حال اجرا

متراژ :

53252

تعداد طبقات :

12

شماره پرونده :

200007622

منطقه :

20

آدرس :

شهر ری میدان دولت آباد تقاطع خ رجب نیا و ابراهیمی

گـــالـری