پروژه تعاونی مسکن امید

اطلاعات پروژه

نام مالک :

تعاونی مسکن امید

وضعیت اجرا :

در حال اجرا

متراژ :

35200

تعداد طبقات :

28

شماره پرونده :

220013886

منطقه :

22

آدرس :

میدان ساحل، بلوار جوزجانی، اقاطع خیابان شمس و مختاری

گـــالـری