جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تعاونی مسکن امید

اطلاعات پروژه

نام مالک :

تعاونی مسکن امید

وضعیت اجرا :

در حال اجرا

متراژ :

35200

تعداد طبقات :

228

شماره پرونده :

220013886

منطقه :

22

آدرس :

میدان ساحل، بلوار جوزجانی، تقاطع خیابان شمس و مختاری

گـــالـری