افزایش محدوده‌ی شهر تهران به منظور بازآفرینی بافت‌‌های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت‌ها به کمتر از ۱۵۰ نفر در هر هکتار با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس ماده 110 برنامه هفتم توسعه کشور، به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای فاقدین مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت وزارت راه و شهرسازی مکلف است در اجرای قانون جهش تولید مسکن در طول سال‌‌های برنامه اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- در قلمرو‌‌های فاقد اولویت استقرار جمعیت بر اساس اسناد آمایش سرزمین از بارگذاری جمعیتی با تراکم بیش از 50 نفر در هکتار اجتناب نماید.
ب- برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی، شهرداری‌‌‌‌ها و سایر نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی در چارچوب تفاهم نامه‌‌های فی مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب عملیاتی نماید.

تبصره 1- افزایش محدوده شهر تهران صرفا به منظور باز تنظیم کاربری‌‌های خدماتی و بازآفرینی بافت‌‌های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت‌ها به کمتر از 150 نفر در هر هکتار برای تامین خدمات دولتی غیر انتفاعی و انتقال حق توسعه بافت‌‌های تاریخی و باغات درون شهر از طریق تهاتر زمین یا واحد مسکونی و با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز خواهد بود.

در ماده 111آمده است، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده‌ می‌شود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح پروژه‌‌های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تائید شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحد‌ها مسکونی سرانه‌‌های شهری مورد نیاز بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات قانونی به سرمایه گذاران توسعه گران انبوه سازان و نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی مشروط به ساخت به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین واگذار نماید و منابع حاصل را به حساب صندوق ملی مسکن واریز نماید و یا ثمن آن را به صورت واحد‌‌های مسکونی آماده در همان اراضی دریافت نماید.

فروش زمین مشروط به ساخت و ساز در زمان بندی معین بوده و مطابق مدل مالی زیر ساخت‌ها و سرانه‌‌های شهری شهرک تأمین و بخشی از مسکن‌‌های ساخته شده به گروه‌‌های حمایتی اختصاص‌ می‌یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *