جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

جعفری پورگندوانی

اطلاعات پروژه

نام مالک :

جعفری - پورگندوانی

وضعیت اجرا :

درحال اجرا

متراژ :

4713

تعداد طبقات :

شماره پرونده :

40054445

منطقه :

4

آدرس :

خ شهيد عراقي - خ كلي نصب - خ فريدون- پلاك 2

گـــالـری