جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

جهانگیر صادقی

اطلاعات پروژه

نام مالک :

جهانگیر صادقی

وضعیت اجرا :

در حال اجرا

متراژ :

16607

تعداد طبقات :

12

شماره پرونده :

10017542

منطقه :

1

آدرس :

نیاوران، خیابان باهنر، خیابان مقدسی، خیابان احمدی زمانی، پلاک 6

گـــالـری