جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حبیب اله اکبری رعنا پور

اطلاعات پروژه

نام مالک :

حبیب اله اکبری رعناپور

وضعیت اجرا :

در حال اجرا

متراژ :

2476

تعداد طبقات :

7

شماره پرونده :

50003696

منطقه :

5

آدرس :

اشرفي اصفهاني- كوچه خوش طينت- پلا ك 47

گـــالـری