جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه حسن دوابی کاخکی

اطلاعات پروژه

نام مالک :

حسن دوابی کاخکی

وضعیت اجرا :

اتمام پروژه

متراژ :

264

تعداد طبقات :

شماره پرونده :

80025265

منطقه :

آدرس :

خیابان شهید مدنی شمالی، کوچه بلالی، پلاک 5

گـــالـری