پروژه خچادور بزیک

اطلاعات پروژه

نام مالک :

خچادور بزیک

وضعیت اجرا :

اتمام پروژه

متراژ :

1357

تعداد طبقات :

شماره پرونده :

80002856

منطقه :

آدرس :

مجیدیه جنوبی، خیابان 16 متری اول، کوچه نهم، پلاک 25

گـــالـری