پروژه رضا حیدری نیا

اطلاعات پروژه

نام مالک :

رضا حیدری نیا

وضعیت اجرا :

اتمام پروژه

متراژ :

965

تعداد طبقات :

شماره پرونده :

150000803

منطقه :

آدرس :

مشیریه خیابان سی متری صالحی، چهارراه سوم، خیابان زرین خواه غربی، پلاک 271 و 269

گـــالـری