جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

زال

اطلاعات پروژه

نام مالک :

زال

وضعیت اجرا :

در حال اجرا

متراژ :

13324

تعداد طبقات :

12

شماره پرونده :

20087595

منطقه :

12

آدرس :

اشرفی اصفهانی، بعداز پل حکیم، خیابان بیدکی، پلاک 1

گـــالـری