جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه زال

اطلاعات پروژه

نام مالک :

زال

وضعیت اجرا :

در حال اجرا

متراژ :

13324

تعداد طبقات :

12

شماره پرونده :

20087595

منطقه :

آدرس :

اشرفی اصفهانی ، بعداز پل حکیم، خیابان بیدکی، پلاک 5

گـــالـری