جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه زهرا اصغری علائی

اطلاعات پروژه

نام مالک :

زهرا اصغری علائی

وضعیت اجرا :

اتمام پروژه

متراژ :

2445

تعداد طبقات :

شماره پرونده :

140036713

منطقه :

آدرس :

خیابان پیروزی، خیابان کریم شاهیان، کوچه شهید نساجی، پلاک 43

گـــالـری