پروژه سارا عزیزی

اطلاعات پروژه

نام مالک :

سارا عزیزی

وضعیت اجرا :

اتمام پروژه

متراژ :

18898

تعداد طبقات :

شماره پرونده :

50105171

منطقه :

آدرس :

شهرزیبا، بلوار کوهسار، نبش خیابان فرخی یزدی، ناحیه یک

گـــالـری