سيد امير خطيبي

اطلاعات پروژه

نام مالک :

سيد امير خطيبي

وضعیت اجرا :

در حال اجرا

متراژ :

2750

تعداد طبقات :

9

شماره پرونده :

10010544

منطقه :

3

آدرس :

تهران- ديباجي شمالي-خيابان عبدلي- پلاك 7

گـــالـری