پروژه شایان

اطلاعات پروژه

نام مالک :

شایان

وضعیت اجرا :

در حال اجرا

متراژ :

3014

تعداد طبقات :

7

شماره پرونده :

90050830

منطقه :

آدرس :

مهرآباد جنوبی، خیابان امام باقر، خیابان عبداله صفری، کوجه افضلی، پلاک 16

گـــالـری