شرکت آروین طرح پارسه در  تاریخ 1385/09/07 تأسیس و در تاریخ 1392/10/24 موفق به اخذ پروانه رتبه یک مهندسی در زمینه طراحی و نظارت در بخش های سازه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی و معماری از سازمان نظام مهندسی استان تهران شد و از آن زمان تاکنون مطابق پروانه فوق مشغول به فعالیت در ارائه خدمات مهندسی می‌باشد.

این شرکت افتخار دارد که تاکنون 1.500.000 متر مربع خدمات مهندسی انجام داده است.

شرکت آروین طرح پارسه

                  تاریخ تأسیس: 1385/09/07
                        شماره ثبت : 284850
                        شناسه ملی: 10103216900

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پروژه‌های طراحی شرکت آروین طرح پارسه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ