جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شرکت تراشه سازه سد

شرکت تراشه سازه سد در تاریخ 1380/09/05 تأسیس و در تاریخ 1397/09/18 موفق به اخذ پروانه رتبه یک در زمینه اجرا از سازمان نظام مهندسی استان تهران شد و از آن زمان تاکنون مطابق پروانه فوق مشغول به فعالیت در ارائه خدمات مهندسی می‌باشد.

این شرکت افتخار دارد که تا کنون 120.000 متر مربع خدمات مهندسی انجام داده است.

شرکت تراشه سازه سد

تاریخ تاسیس : 1380/09/05

شماره ثبت : 181115

شناسه ملی : 10102233175

پروژه‌های اجرا