جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شرکت سازه ثمین آکام

شرکت سازه ثمین آکام در تاریخ 1398/03/05 تأسیس و در تاریخ 1398/11/20 موفق به اخذ پروانه رتبه یک مهندسی در زمینه اجرا از اتحادیه انبوه سازان مسکن استان تهران شد و از آن زمان تاکنون مطابق پروانه فوق مشغول به فعالیت در ارائه خدمات مهندسی می‌باشد.

این شرکت افتخار دارد که تا کنون 30.000 متر مربع خدمات مهندسی انجام داده است.

شرکت سازه ثمین آکام

تاریخ تاسیس : 1398/03/05

شماره ثبت : 541689

شناسه ملی : 14008358234

پروژه‌های اجرا