جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شرکت سازه پایدار فاطر

شرکت سازه پایدار فاطر در تاریخ 1392/12/27 تأسیس و در تاریخ 1394/04/29 موفق به اخذ پروانه رتبه یک مهندسی در زمینه سازه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی و معماری از سازمان نظام مهندسی استان تهران شد و از آن زمان تاکنون مطابق پروانه فوق مشغول به فعالیت در ارائه خدمات مهندسی می‌باشد.

شرکت سازه پایدار فاطر

تاریخ تاسیس : 1392/12/27

شماره ثبت : 452044

شناسه ملی : 14003960344

پروژه‎‌های نظارت