جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه شکراله زارعی

اطلاعات پروژه

نام مالک :

شکراله زارعی

وضعیت اجرا :

اتمام پروژه

متراژ :

946

تعداد طبقات :

شماره پرونده :

150001626

منطقه :

آدرس :

مشیریه، خیابان شهیدان مزینانی، خیابان شهید زرین خواه غربی، پلاک 299 و 300

گـــالـری