جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

صبا نفت

اطلاعات پروژه

نام مالک :

صبا نفت

وضعیت اجرا :

در حال اجرا

متراژ :

11545

تعداد طبقات :

14

شماره پرونده :

0022277

منطقه :

6

آدرس :

خیابان وزرا، نبش کوچه 25 (کاتوزیان) پروژه صبا 4

گـــالـری