پروژه عباسقلی رباط جزی

اطلاعات پروژه

نام مالک :

عباسقلی رباط جزی

وضعیت اجرا :

اتمام پروژه

متراژ :

316

تعداد طبقات :

شماره پرونده :

80011557

منطقه :

آدرس :

جانبازان غربی، خیابان صفایی، 8 متری انوار، کوچه ریوندی، پلاک 27

گـــالـری