پروژه عزیز داوری

اطلاعات پروژه

نام مالک :

عزیز داوری

وضعیت اجرا :

اتمام پروژه

متراژ :

385

تعداد طبقات :

شماره پرونده :

80014389

منطقه :

آدرس :

گلبرگ غربی، 16 متری اول، خیابان صفایی، کوچه جعفری، پلاک 26

گـــالـری