جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه عفت والی

اطلاعات پروژه

نام مالک :

عفت والی

وضعیت اجرا :

اتمام پروژه

متراژ :

1169

تعداد طبقات :

شماره پرونده :

130015752

منطقه :

آدرس :

سیمتری نیروی هوایی، خیابان سربی، خیابان مهرآگین، خیابان 9.26 پلاک 5

گـــالـری