غزل محلوجی

اطلاعات پروژه

نام مالک :

غزل محلوجی

وضعیت اجرا :

در حال اجرا

متراژ :

تعداد طبقات :

شماره پرونده :

10054058

منطقه :

1

آدرس :

قیطریه، بلوار کاوه، خیابان قاسمی، پلاک 28 و 32

گـــالـری