جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه محمد مردانی

اطلاعات پروژه

نام مالک :

محمد مردانی

وضعیت اجرا :

اتمام پروژه

متراژ :

1260

تعداد طبقات :

شماره پرونده :

130020047

منطقه :

آدرس :

خ کلینی، کوچه قهرمان، کوچه سبزواری، پلاک 6

گـــالـری