پروژه میرعلی داورزنی

اطلاعات پروژه

نام مالک :

میرعلی داورزنی

وضعیت اجرا :

اتمام پروژه

متراژ :

6414

تعداد طبقات :

شماره پرونده :

40011690

منطقه :

آدرس :

شهرک حکیمیه، فاز یک، خیابان گلریز6 ، پلاک 4 و 18

گـــالـری